Śledź nas na facebooku

Regulamin

Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i zrozumiałym językiem - jeżeli jednak cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, to służymy swoją pomocą. Skontaktuj się z nami telefonicznie (22) 487 84 68 lub przez e-mail  info@sztukapalenia.pl

UWAGA: Wszystkie produkty zawierające w swoim składzie tytoń, w tym cygara mogą być nabywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat. 

Informacje ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sztukapalenia.pl jest firma 2FUTURE Rafał Konarzewski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 14743 przez Delegaturę Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany, nr NIP 1181705695, nr REGON 015578902. Nasza firma zarejestrowana jest na ul. Tołstoja 3 lok. 24 w Warszawie. Biuro znajduje się na ul. Ostroroga 24a w Warszawie.
2.Wszystkie ceny w naszym sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.
3. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki
4.Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie naszego sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.
5.Do momentu wysłania przez Nas produktu/produktów kupujący może dokonać zmiany zamówienia.
6.Korzystanie z usług naszego sklepu wiąże się z zaakceptowaniem tego regulaminu.
7.We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub emaliowy na adres podany w dziale Kontakt.

Ochrona danych osobowych
Dane, które podają Państwo podczas procesu zakupów jak i wszelkie inne dane podlegają ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.) i są zabezpieczone, więc żadna osoba niepowołana do tego nie ma do nich dostępu. Dostęp do nich prócz wybranych pracowników sklepu mają jedynie wybrane organy państwowe, o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. gdy zaistnieją określone przez tą ustawę okoliczności. Nasz sklep wykorzystuje podane przez Państwa dane jedynie do zrealizowania zamówienia. Nikt z pracowników naszego sklepu nie ma dostępu do Państwa danych dotyczących karty kredytowej, a bezpieczeństwo gwarantowane jest przez system PayU.pl, który posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych każdy konsument ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia swoich danych.

Zamówienia
1.Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza zamówienia na naszej stronie, drogą telefoniczną oraz w siedzibie firmy.
2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.
3.Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub faktura VAT w zależności od wyboru klienta. 
4.Produkty są dostarczane przez kuriera, Pocztę Polską lub do Paczkomatów w zależności od wyboru klienta.
5.Podczas odbierania paczki należy sprawdzić w obecności kuriera/pracownika poczty stan paczki, jeżeli są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia należy spisać protokół reklamacyjny (jest on pomocny przy reklamacji i może okazać się jedynym wartościowym dowodem, który kupujący będzie mógł przedstawić).
6.W razie wysyłki za granicę prosimy o kontakt w celu ustalenia jej kosztów.
7. W przypadku wszystkich produktów posiadających więcej niż jeden model zdjęcie widoczne poza kartą produktu (strona z pełnym opisem produktu) jest zdjęciem poglądowym jednego z modeli najlepiej reprezentującego dany produkt. Na stronie produktu widoczne są właściwe i pełne zdjęcia oraz specyfikacje każdego z modeli.

Zwroty i reklamacje
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w naszym sklepie bez podania przyczyny w terminie 30dni od otrzymania przesyłki. Abyzrezygonować z zakupu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu celem dokonania tzw. zwrotu produktu. Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć pod poniższym linkiem:
http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216
2.Produkt najlepiej odesłać do nas z dowodem zakupu i instrukcją.
3.Zwrot wartości zamówienia następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Suma zostanie przelana na konto wskazane przez kupującego lub w inny ustalony sposób. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania zwracanego produktu, które pokrywa kupujący.
4.Reklamacje są rozpatrywane pozytywnie w przypadku: 
- wady technicznej towaru 
- wady powstałej w wyniku dostawy 
- innej wady lub niezgodności produktu lub usługi niepowstałej z winy kupującego 
5.Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć dowód jego zakupu i dostarczyć paczkę na adres naszego biura. Po otrzymaniu przez nas paczki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty przesyłki zostaną niezwłocznie przelane na konto wskazane przez kupującego lub zwrócone w inny ustalony sposób.
6.W ciągu 14 dni Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona, a Państwo zostaną poinformowani o jej wyniku.
7.Wszystkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt naszej firmy będą przyjmowane tylko w przypadku, gdy zostanie to ustalone pomiędzy Wysyłającym a Sprzedającym. 
8. Każdy klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (mediacja, sąd polubowny). Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod aresem www.uokik.gov.pl
9. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową zgodnie z art 561 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli zecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli wymiana bądź usunięcie wady nie nastąpia, bądź w przypadku ujawnienia kolejnej wady, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.